Barcelona, 25 i 26 de setembre del 2008
CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Àsia s’ha convertit ja en un dels principals motors de creixement del sector turístic. El continent engloba més del 50% de la població mundial, però els seus baixos nivells de renda i desenvolupament han limitat el seu atractiu com a mercat emissor fins ben recentment. Actualment, el panorama ha canviat de forma ostensible i a més de l’atractiu que Europa representa per als ciutadans del Japó o Corea des de fa dècades, la Xina i l’Índia, amb una població conjunta de 2.500 milions de persones, s’afegeixen al mercat global, de manera que, segons dades de l’OMT, aquests seran dos dels principals mercats emissors de turistes en les següents dècades. Per altra banda, Àsia va rebre el 20.6% del turisme internacional l’any 2007, mentre que l’any 2000 aquest percentatge era del 16.2%.

En aquest context, el I Congrés Internacional sobre Turisme Asiàtic es celebrarà a Barcelona durant els dies 25 i 26 de setembre, amb els següents objectius:

  • Explicar les oportunitats que el mercat asiàtic ofereix per a Europa mitjançant l’anàlisi de la demanda, les necessitats d’adaptació del sector o les perspectives de creixement del turisme.
  • Recollir les opinions dels responsables d’organismes de promoció turística i del sector d’intermediació per a compartir pràctiques i experiències d’èxit i així aprofitar el potencial que Àsia ofereix al sector a Europa.


El Congrés està dirigit a empreses del sector hoteler, tour operadors, línies aèries, restauració, venta al detall, responsables de promoció turística i cultural del sector públic i privat i altres interessats en Àsia com a mercat emissor i receptor de turistes.

 

Casa Àsia | Seu Social | Av. Diagonal, 373 | 08008 Barcelona | [email protected] | www.casaasia.es
Amb la col┬Ělaboració de: